Tampereen kaupunki
PL 487, 33101 TAMPERE

Tästä saat ladattua ohjeen liitteen lisäämisestä hakemukseen.